US R


※上記の広告は60日以上更新のないWIKIに表示されています。更新することで広告が下部へ移動します。

元となった実在車種:Audi A6

性能
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
速度 85 137 178 202
加速 114 147 185 261
衝突 84 113 152 190
ブースト 97 103 116 147

価格:200,000mito