MM T1

※上記の広告は60日以上更新のないWIKIに表示されています。更新することで広告が下部へ移動します。

元となった実在車種:スマート

性能
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
速度 16 36 50 70 90 112 144 197
加速 18 38 55 80 120 143 186 236
衝突 6 20 40 60 70 90 100 122
ブースト 20 36 55 70 100 155 200 245

メーカー:Mitron Motors

入手条件:逆走60分クーポン
価格:2000mito